Privatlivspolitik

1 GENERELT

1.1

Mofibo er en internetbaseret digital abonnementstjeneste, der giver dig (herefter benævnt enten ”du/dig” eller ”Brugeren”) adgang til lydbøger og e-bøger på din mobiltelefon eller på din tablet eller anden enhed (”Tjenesten”) i henhold til Brugeraftalens vilkår og betingelser (”Vilkårene”). Tjenesten leveres af Mofibo Books ApS, CVR-nr. 35228691 (herefter benævnt ”Mofibo” eller ”vi”). Nærværende privatlivspolitik forklarer Mofibos praksis vedrørende indsamling, brug og videregivelse af bestemte oplysninger, herunder dine personoplysninger, når vi stiller Tjenesten til din rådighed. Formålet med privatlivspolitikken er at informere dig om vores behandling af dine personoplysninger og sikre dig, at dine personoplysninger behandles med respekt og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, når du benytter Tjenesten.

1.2

Du kan altid føle dig tryg, når du deler dine personoplysninger med Mofibo. Mofibo har truffet alle tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som er nødvendige for at sikre, at dine personoplysninger er beskyttet mod uautoriseret adgang, brug, ændring og sletning.

2 DATAANSVARLIG FOR PERSONOPLYSNINGER

 

Mofibo Books ApS er dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, der håndteres af Mofibo. Oplysninger om, hvordan du kan kontakte os, findes under pkt. 12.

3 HVORNÅR INDSAMLER Mofibo PERSONOPLYSNINGER?

3.1

Mofibo indsamler personoplysninger om dig, når:

  • Du opretter en konto hos Mofibo og benytter Tjenesten

  • Du bestiller en tillægsydelse eller et tillægsprodukt fra Mofibo

  • Du tilmelder dig som abonnent på Mofibos nyhedsbrev

  • Du sender en fejlmelding eller kontakter Mofibo kundeservice i anden anledning

  • Du linker Tjenesten til din Facebook-konto eller en tilsvarende tredjepartstjeneste, som selvstændigt styrer personoplysninger

  • Du svarer på en undersøgelse, herunder bl.a. kundetilfredshedsundersøgelser eller markedsanalyser, eller du besvarer henvendelser fra Mofibo

  • Der i øvrigt er brug for at styre kundeforholdet mellem dig og Mofibo

3.2

Mofibo indsamler endvidere oplysninger gennem vores egne eller tredjeparters cookies og lignende sporingsteknologier, som kan spore dine aktiviteter og valg, dvs. når du bruger Tjenesten eller besøger vores hjemmeside. Flere oplysninger om Mofibos brug af cookies fås ved at læse Mofibos cookie-politik.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER MOFIBO?

4.1

Mofibo indsamler personoplysninger om dig, når du opretter en konto hos Mofibo eller kontakter Mofibos kundeservice. De brugerstamdata, Mofibo indsamler, er f.eks. dit navn og/eller brugernavn, din e-mailadresse og/eller dit telefonnummer og dine betalingsoplysninger. Mofibo kan også indsamle data om fødselsdato, køn og yderligere kontaktoplysninger som f.eks. din bopælsadresse. Mofibo kan desuden indsamle personoplysninger, du giver om din familie (herunder dine familiemedlemmers navne, fødselsdatoer og interesseområder). Når du benytter Tjenesten eller Mofibos tillægsydelser og -produkter, og når du besøger Mofibos hjemmeside, er Mofibo ligeledes berettiget til at indsamle data om brugeradfærd, visninger og tekniske data, herunder din IP-adresse. Hvis du ved din tilmelding som kunde hos Mofibo registrerede dig som fakturakunde, kan Mofibo også være nødt til at indsamle og bearbejde nogle af de oplysninger, du giver til Mofibos udbyder af betalingstjenester, for at muliggøre faktureringen.

4.2

Hvis du vælger at linke Tjenesten til Facebook eller en tilsvarende tredjepartstjeneste, som styrer personoplysninger, er Mofibo berettiget til at indsamle og bearbejde de oplysninger, du giver Facebook eller en anden tilsvarende tredjepart tilladelse til at dele med Mofibo.

4.3

Desuden kan Mofibo indsamle og bearbejde de oplysninger, du lægger ud i offentlige fora på Mofibos hjemmeside eller giver til Mofibo, når du bruger Mofibos hjemmeside, Mofibos hjemmesider om tredjepartsplatforme som f.eks. sociale netværkssider, eller når du linker din profil på en tredjeparts websted eller platform til din personlige konto.

4.4

Mofibo kan også indsamle og behandle bestemte oplysninger vedrørende din valgte betalingsmåde. De personoplysninger, Mofibo indsamler i denne forbindelse, skal bruges til at kontrollere, at du har adgang til Tjenesten, og til at identificere din betalingsmåde. Da Mofibo samarbejder med tredjepartsudbydere af betalingstjenester, som opererer uafhængigt af andre i systemer, der er helt adskilt fra Mofibo, vil Mofibo imidlertid ikke opbevare eller indsamle fuldstændige betalingsoplysninger, f.eks. kreditkortnumre.

5 HVOR LÆNGE GEMMES OPLYSNINGERNE?

 

Mofibo gemmer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til formålet med behandlingen. Det betyder, at personoplysninger, der indsamles og behandles til markedsføringsformål, opbevares, så længe du har en konto, og slettes tolv (12) måneder, efter at dit abonnement er ophørt, medmindre du har givet Mofibo dit frivillige samtykke til at fortsætte behandlingen af sådanne oplysninger. For at overvåge brugen af gavekort og Gratis Prøveperioder opbevarer vi de stamdata, du har givet ved tilmeldingen (dit navn og/eller brugernavn, e-mailadresse og/eller telefonnummer og betalingsoplysninger), i en periode på fireogtyve (24) måneder regnet fra det tidspunkt, hvor dit abonnement, din brug af et gavekort eller en gratis prøveperiode er ophørt. I samme periode vil vi desuden gemme dine personlige oplysninger fra Mofibos lydbogs-/e-bogsbibliotek for at gøre det nemmere for dig at vende tilbage som abonnent. Mofibo er berettiget til at opbevare data i længere tid, hvis dette er påkrævet ved lov, eller hvis der er behov for at varetage Mofibos retlige interesser, f.eks. ved verserende retssager.

6 HVORFOR BEHANDLER Mofibo OPLYSNINGER OM DIG?

6.1

Der er flere grunde til, at Mofibo behandler dine personoplysninger. Mofibo behandler først og fremmest dine personoplysninger for at kunne levere, styre, udvikle og tilpasse Tjenesten og dens funktioner, for at styre kundeforholdet med dig og for at opfylde sikkerhedskravene og andre lovmæssige krav. Dine personoplysninger kan også indgå i markeds- og kundeanalyser, markedsundersøgelser, statistik, virksomhedsovervågning samt forretnings- og metodeudvikling for Mofibo. Dette kan f.eks. inkludere behandling af personoplysninger med det formål at skabe kundegrupper på tredjeparts platforme.

6.2

Desuden behandler Mofibo dine personoplysninger for at kunne levere bedre og mere personlige tilbud og tjenesteydelser. Personoplysninger kan f.eks. behandles, forbindes, segmenteres og analyseres med henblik på, ved hjælp af målrettet markedsføring, at fremsende oplysninger, tilbud eller anbefalinger vedrørende Mofibos eller dennes partneres produkter og tjenesteydelser, som er tilpasset dine præferencer og behov eller din adfærd og livsstil. Mofibo er endvidere berettiget til at analysere og kombinere de oplysninger om dig, som Mofibo har adgang til via Tjenesten fra dine online-besøg eller andre dataregistre (f.eks. Facebook og lignende udbydere af sociale medier) til formål, der er anført i dette afsnit.

6.3

Ud over ovennævnte tilfælde behandler Mofibo dine personoplysninger med henblik på at forebygge, opspore og efterforske eventuelle forbudte eller ulovlige aktiviteter, herunder svindel, og håndhæve vores brugervilkår (f.eks. afgøre, om du er berettiget til en Gratis Prøveperiode eller kan deltage i andre tilbuds- eller markedsføringskampagner).

7 HVAD ER RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF DINE OPLYSNINGER?

7.1

De fleste af de personoplysninger, som Mofibo behandler, bliver behandlet, fordi dette er forudsætning for, at Mofibo kan opfylde Vilkårene, dvs. for at Mofibo er i stand til at levere og administrere Tjenesten og dens funktioner. Dette er bl.a. tilfældet, når Mofibo behandler dine kontaktoplysninger, f.eks. din e-mail-adresse eller dit telefonnummer, og oplysninger fra udbyderen af betalingstjenester.

7.2

Nogle af de personoplysninger, som Mofibo behandler, behandles på baggrund af en interesseafvejning, hvilket betyder, at Mofibos interesse i at behandle oplysningerne vejer tungere end den virkning og risiko, behandlingen måtte have for din integritet. Dette er tilfældet, når Mofibo behandler dine oplysninger til markedsføringsformål, og når vi opbevarer dine oplysninger fra Mofibos lydbogs-/e-bogsbibliotek, efter at dit abonnement er ophørt.

7.3

Derudover bliver nogle oplysninger behandlet på grundlag af dit samtykke. Dette er tilfældet ved behandling af oplysninger, som Mofibo får adgang til via din Facebook-konto, og ved markedsføring af Mofibos samarbejdspartneres varer og tjenesteydelser.

7.4

I det omfang behandlingen skal ske på grundlag af afgivet samtykke, er det frivilligt, om du ønsker at give et sådant samtykke, og du kan til enhver tid helt eller delvist tilbagekalde dit samtykke. Såfremt du vælger at tilbagekalde dit samtykke, og det er en forudsætning for Mofibos behandling af oplysninger, at du har givet dit samtykke, vil behandlingen ske i overensstemmelse med dit seneste samtykke.

 DATASIKKERHED OG DATAINTEGRITET

 

Det er afgørende for os, at vi behandler dine personoplysninger med en høj grad af sikkerhed, integritet og fortrolighed. Vi har etableret tekniske, administrative og fysiske sikkerhedsforanstaltninger, der er beregnet til at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret videregivelse, brug og ændring. Vi gennemgår løbende vores sikkerhedsprocedurer for at vurdere behovet for at indføre yderligere foranstaltninger eller foretage tekniske opgraderinger af eksisterende procedurer. Vær opmærksom på, at det på trods af vores bestræbelser er meget få sikkerhedsforanstaltninger, som er uigennemtrængelige, hvorfor vi beder dig om at kontakte os omgående, hvis du skulle bemærke mistænkelig aktivitet i Tjenesten.

9

HVEM GIVER MOFIBO OPLYSNINGERNE TIL?

9.1

Mofibo har ret til at videregive dine personoplysninger til tilknyttede virksomheder, forretningspartnere og andre tredjeparter med henblik på at opfylde aftalen med dig eller opfylde aftaler med Mofibos leverandører og samarbejdspartnere.

9.2

Mofibo må også videregive personoplysninger til virksomheder, der behandler personoplysninger på vores vegne, f.eks. vores IT-leverandører, leverandører af kundeydelser og tilknyttede virksomheder. Hvis personoplysninger videregives til virksomheder, der behandler oplysninger på vegne af Mofibo, skal Mofibo indgå databehandleraftaler med disse parter for at opretholde et højt sikkerhedsniveau for dine personoplysninger.

9.3

Personoplysninger kan også om nødvendigt videregives for at leve op til lovkrav eller myndighedskrav, for at varetage Mofibos retlige interesser eller for at opdage, forebygge eller være opmærksom på svindel og andre sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer.

9.4

Dine personoplysninger kan overføres til eller opbevares i et land uden for EU/EØS. Hvis dine personoplysninger overføres til eller opbevares i et land uden for EU/EØS, vil der blive truffet særlige sikkerhedsforanstaltninger, idet vi bl.a. vil sørge for, at en sådan overførsel sker i overensstemmelse med nærværende privatlivspolitik og gældende databeskyttelseslovgivning, for eksempel ved brug af dataoverførselsaftaler, der indeholder EU’s standardkontraktbestemmelser for overførsel af data, som er godkendt af EU-Kommissionen og er tilgængelige på Kommissionens hjemmeside.

10

LINKS TIL EKSTERNE WEBSTEDER

 

Oplysninger fra Mofibo kan indeholde links til andre websteder, der ikke er kontrolleret eller ejet af Mofibo. Mofibo er ikke ansvarlig for behandlingen af personoplysninger på disse websteder. Mofibo opfordrer dig til at gennemlæse den information om behandling af personoplysninger, der er tilgængelig på det pågældende websted.

11

ÆNDRINGER I MOFIBOS PRIVATLIVSPOLITIK

 

Denne privatlivspolitik kan til enhver tid ændres. Hvis Mofibo foretager væsentlige ændringer i privatlivspolitikken, vil Mofibo underrette dig pr. e-mail eller gennem Tjenesten, inden ændringerne træder i kraft. Privatlivspolitikken offentliggøres desuden på Mofibos hjemmeside. Hvis en ændring kræver dit samtykke, vil Mofibo indhente nyt samtykke fra dig.

12 RET TIL AT ANMODE OM OPLYSNINGER, FORETAGE RETTELSER OSV.

12.1

Du har ret til at modtage gratis information om bl.a., hvilke personoplysninger Mofibo behandler om dig, og med hvilket formål Mofibo behandler dine personoplysninger (et såkaldt registerudtræk). En sådan anmodning om et registerudtræk skal ske skriftligt og være forsynet med din underskrift.

12.2

Du har endvidere ret til at få urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger rettet, anonymiseret eller slettet. Du er også berettiget til at bede Mofibo om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger og kan gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Endelig kan du påberåbe dig retten til dataportabilitet, hvilket indebærer, at du har ret til at modtage egne behandlede personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

12.3

Bemærk, at nogle af ovennævnte rettigheder kun kan gøres gældende i visse situationer, f.eks. retten til dataportabilitet, som kun gælder, når behandlingen ske på grundlag af en aftale eller et samtykke, og når behandlingen foretages elektronisk. Hvis du har spørgsmål til, hvordan Mofibo behandler dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at påberåbe dig en ret eller få mere at vide mere om dine rettigheder, kan du kontakte os som anført nedenfor. 

E-mailadresse: support.dk@mofibo.com Adresse: Att.: Support, Vester Farimagsgade 41, 1606, København V, Danmark

12.4

Hvis du ikke ønsker, at Mofibo skal behandle dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, kan du give Mofibo skriftlig meddelelse herom. I alle nyhedsbreve vil du desuden blive informeret om, at du kan fravælge at modtage yderligere nyhedsbreve.

12.5

Du har også adgang til at klage til en tilsynsmyndighed, hvis du mener, at dine personoplysninger er blevet behandlet i strid med gældende databeskyttelseslovgivning.

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning